Svenska förlag

Sverige har flera verksamma bokförlag med lång historia, så som Albert Bonniers förlag och Norstedts. Båda dessa grundades under första halvan av 1800-talet, och ger ut ett brett spektrum av litteratur och media. På senare tid har många smalare förlag uppkommit, exempelvis förlag som riktar sig enbart till en viss kategori av författare.

Albert Bonniers förlag

Det största skönlitterära förlaget i Sverige är också ett av de äldsta, nämligen Albert Bonniers förlag. År 1837 grundades Albert Bonniers förlag, och under 1800-talet gav förlaget ut många mindre skrifter, av bland annat Victor Rydberg.

Det var först närmre 1900-talet som Albert Bonniers förlag tog ett starkare kliv in i bokbranschen och knöt till sig stora författarnamn så som Selma Lagerlöf, August Strindberg, Hjalmar Söderberg med flera.

Idag ger Albert Bonniers förlag ut ca 100 nya böcker om året, samt några äldre titlar i nyutgåvor. Utgivningen spänner över ett brett spektrum av romaner, lyrik, biografier, memoarer, reseskildringar, presentböcker med flera.

Norstedts förlag

Per Adolf Norstedt köpte 1821 ett tryckeri och bildade tillsammans med sina söner bokförlaget Norstedt & Söner. Idag ger Norstedts Förlagsgrupp årligen ut ca 400 nya böcker. Romaner för vuxna ges ut under förlagsnamnet Norstedts, medan det är Rabén & Sjögren som sedan 1998 ger ut barn- och ungdomsböckerna.

Bland författarna som utgivit böcker på Norstedts förlag hittas bland andra Hjalmar Gullberg, Ingmar Bergman, Astrid Lindgren, August Strindberg, Jonas Hassen Khemiri, Jan Guillou, Stieg Larsson, Jonas Gardell och Torgny Lindgren.

Norstedts har en ledande roll när det gäller ordböcker, inte minst genom deras utgivning av Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.

Piratförlaget

Piratförlaget har riktat in sig på skönlitteratur, i första hand från svenska författare. Förlaget grundades år 1999 och bland ägarna finns namnen på välkända författare så som Liza Marklund och Jan Guillou.

Piratförlaget har en önskan att ge författare ett större inflytande över sina verk, och därigenom även bättre ekonomiska villkor. Ett exempel på hur nyskapande Piratförlaget är syns just i deras ersättning till författarna, istället för sedvanlig royalty erbjuds att dela bokens ekonomiska vinst i hälften var, mellan förlag och författare.

Bland förlagets populära författare hittas Emma Hamberg, Anne Holt, Unni Lindell, Fredrik Backman och många fler.