Hägglunds Förlag - Böckernas hemvist på internet

Hägglunds Förlag var ett bokförlag grundat av Kalle Hägglund som lades ned strax efter grundarens bortgång 2005. Hemsidan lever dock kvar och vi försöker här i litteraturens anda sprida kunskap om författare, andra svenska förlag, genrer och nymodigheter som ljudböcker. 

Hägglunds förlag var på sin tid ett av Sveriges mest kontroversiella förlag med utgivningar av böcker av kontroversiella författare. Hägglunds förlag vågade och vann ofta strider mot andra förlag och rättsinstanser. På så vis bidrog man till att ge författare och andra personer möjligheten att göra sina röster hörda, trots kontroversiella ståndpunkter och åsikter.


 

Hägglunds historia

Hägglunds förlag grundades under slutet av 1980-talet och blev snabbt en omtalad aktör i branschen. Förlaget gav under sin aktiva tid ut 34 titlar inom en rad olika genrer. Bland dessa finner vi böcker av Jaroslav Seifert, nobelpristagare samt Linda Lovelace, feministisk aktivist. Med sina utgivningar uppstod ofta diskussioner och kontroverser kring författarna och deras böcker. 

Förlagens framtid

Bokförlag ger författare möjlighet att sprida sina texter till den stora massan. Framtiden för bokförlagen ser ljus ut med ökade möjligheter att nå ut till läsare. Ljudböcker är mer populära än någonsin vilket gör att förslag kan sprida sina titlar till en större massa. Med en större läsarkrets ökar efterfrågan på samtliga genrer vilket gör framtiden ljus inte bara för förlag utan även för författare.


 

Utvecklas genom att läsa

Lär dig mer och utmana dina förutfattade bilder av samhället och världen. Många forskare har konstaterat att läsning är något som starkt bidrar till att bredda vår kunskap. Detta gäller för såväl vuxna som barn. På Hägglunds förlag försökte man bidra till allmänhetens kunskap genom att ge ut böcker som andra förlag kanske skulle nekat. På så vis bidrog Hägglunds förlag till ett mer diversifierat utbud av böcker och kunskap i bokform.

Läsning bidrar även till minskad stress och gör enligt forskning att vi sover bättre. Genom att läsa innan du ska sova så får du både hjärnan och kroppen att slappna av. Vilken typ av läsning som passar dig är självklart individuellt men genom att pröva dig fram bland genrer och författare kan du snabbt hitta rätt.