Huntford och Europakonventionen

I ljuset av den svenska förträngningskulturen och dess bekämpande genom övningen Sporrong Lönnroth

1971 utkom Huntford med boken ”The New Totalitarians”. Det är en bok byggd på hans mångåriga erfarenheter av Sverige och dess system, och han analyserar det svenska systemet med ideliga jämförelser med Sovjetunionen, George Orwells ”1984” och Aldous Huxley´s ”Brave New World”. En svensk version med titeln ”Det blinda Sverige”, översatt av Åke Ohlmarks, utkom på förlaget Tema 1972. Det finns också versioner på norska, finska, danska, tyska, franska och portugisiska, varför man förvisso kan säga att Huntfords redovisning fått mycket betydande uppmärksamhet i denna världen.

Nu, 35 år efteråt får Huntfords arbete en sjusärdeles significans som plausibel förklaring till ett otal fenomen som yppats under den förflutna tiden, särskilt förträngnings-kulturen och betydelsen i Sverige av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, ävensom betydelsen av de insatser som gjorts, mer eller mindre lyckosamt, för att bryta upp förträngnings-kulturen som sådan med hjälp av just Europakonventionen