Ljudböcker

Böcker på cd och mp3 har i många år varit populära, inte minst under bilfärder. Idag har ljudböckerna vunnit en än större marknad. Genom appar och webbsidor har ljudböcker blivit enkla att alltid bära med sig, direkt i mobilen. Ljudböcker finns idag att lyssna på strömmande, eller att ladda ner för att lyssna offline.

Ljudböckernas framväxt

Ljudböcker har uppkommit genom flera olika bakgrunder. Dels var det böckerna på exempelvis LP-skiva eller kassett, som ofta hittades för barn, som ännu inte lärt sig läsa. Därutöver fanns talböckerna som förr ofta var ganska monotont inlästa böcker, för människor med läshinder, så som synnedsättning. En annan viktig framkomst av ljudböcker var genom uppläsningar, exempelvis i radioprogram.

I takt med att tekniken har utvecklats har möjligheterna för ljudböckerna ökat. Ljudböcker har kunnat införskaffas i olika format, så som på cd-skivor eller som mp3-fil direkt på ett usb-minne. Idag är det vanligast att man smidigt lyssnar på en ljudbok på mobilen.

Så fungerar ljudböcker

Ljudböcker är inlästa böcker. Ibland är det författaren själv som läser boken, men också många skådespelare har blivit populära ljudboksuppläsare. Vem som läser boken kan ha stor betydelse för ljudbokens popularitet.

I de större ljudbokstjänsterna ryms de funktioner som oftast efterfrågas vid läsning. Man kan exempelvis bläddra (spola) fram eller tillbaka, och man kan sätta bokmärken.

De större ljudbokstjänsterna har tillgång till ett stort utbud av böcker. Som användare väljer man enkelt den bok man vill lyssna på. Har man en god uppkoppling kan man lyssna på boken strömmande, annars kan man oftast ladda ner boken.

Populära ljudbokstjänster

Det finns idag ett flertal prenumerationstjänster för dig som älskar ljudböcker. Storytel, BookBeat och Nextory är populära ljudbokstjänster med appar för din mobil. Användarna betalar en månadsavgift och får därefter tillgång till mängder av ljudböcker och e-böcker. Ofta är det samma ljudböcker som görs tillgängliga på alla de tre tjänsterna.

Storytel är äldst av de tre, och grundades 2005. Genom avtal med de flesta svenska förlag kunde ljudbokstjänsten snart ge ut de flesta nya svenska ljudbokstitlarna. Som fullgoda alternativ kom därefter BookBeat (grundat av Bonnier Books) och Nextory. Dessa både är liksom Storytel mycket lätthanterliga, och vilken man väljer blir mest en fråga om tycke och smak.